Przejdź do głównej zawartości
Liquid Staking

Dowiedz się wszystkiego o funkcji Liquid Staking w Crypto.com App i CDCETH.

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

1. Liquid Staking – Jak to działa?

Liquid Staking to dodatkowa funkcja stakingu kryptowalut, w ramach której użytkownicy mogą wrapować swoje stakowane wirtualne aktywa i otrzymywać token, który nadal zarabia nagrody za stakowanie. Zapewnia to użytkownikom dostęp do ich środków, podczas gdy ich wirtualne aktywa są nadal stakowane. Crypto.com oferuje obecnie Liquid Staking ETH.

2. Czym jest CDCETH?

Crypto.com Staked ETH (CDCETH) to token reprezentujący stakowany Ether (ETH) i wszelkie naliczone nagrody za stakowanie.

Kurs konwersji to kurs, po którym Crypto.com wrapuje stakowane ETH na CDCETH lub odwrapuje CDCETH na stakowane ETH. Crypto.com nie pobiera żadnych opłat za procesy wrapowania i odwrapowania.

Białą księgę CDCETH znajdziesz tutaj.

3. Jak wrapować i odwrapować CDCETH?

Możesz wrapować stakowane ETH na CDCETH na stronie stakowania ETH w sekcji Stakowanie > Moje portfolio w Crypto.com App lub wybrać „Wrapuj/Odwrapuj” w portfelu kryptowalutowym CDCETH.

Na stronie stakowania ETH

W portfelu kryptowalutowym CDCETH

Stakowane ETH można wrapować na CDCETH tylko wtedy, gdy status transakcji stakowania zmieni się na „Stakowane” po zakończeniu okresu „Aktywacja”. Stakowane ETH w trakcie uwalniania nie kwalifikują się do wrapowania.

Twoje saldo CDCETH będzie odzwierciedlane w portfelu kryptowalutowym. CDCETH można odwrapować do stakowanego ETH w dowolnym momencie w oparciu o obowiązujący kurs.

Crypto.com nie pobiera żadnych opłat za żadne z powyższych procesów.

4. Ile wynosi kurs wrapowania i odwrapowania CDCETH?

Kurs określa:

 • Liczbę CDCETH, które otrzymasz po wrapowaniu stakowanego ETH

 • Liczbę stakowanych ETH, które otrzymasz po odwrapowaniu CDCETH

Kurs zmienia się w wyniku nagród uzyskanych za stakowane ETH przez posiadaczy CDCETH. Ponieważ kurs uwzględnia stakowane ETH i naliczone nagrody za stakowanie od czasu wprowadzenia CDCETH, prawdopodobnie wzrośnie on z czasem*.

Kurs zostanie wyświetlony po zainicjowaniu nowego żądania wrapowania stakowanego ETH lub odwrapowania CDCETH.*.

*Zapoznaj się dokładnie z Regulamin i warunki Stalpwamoa w odniesieniu do ryzyka „slashingu”, które może wystąpić, gdy walidator transakcji reprezentujący te aktywa nieprawidłowo zweryfikuje lub nie zweryfikuje transakcji. Slashing zazwyczaj wiąże się z redukcją lub konfiskatą aktywów walidatora w wyniku jego niewłaściwych działań. W rezultacie nagrody za walidację mogą nie zostać wypłacone, a stakowane wirtualne aktywa mogą również zostać utracone lub podlegać opłacie karnej, co może negatywnie wpłynąć na kurs. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy kurs zmieni się o więcej niż 5 punktów bazowych po zainicjowaniu wrapowania i odwrapowania, taka transakcja zostanie odrzucona.

5. Czy otrzymam nagrody za posiadanie CDCETH? Czym różni się to od posiadania stakowanego ETH?

Stakując ETH na Crypto.com i posiadając ETH (stakowane) na swoim koncie, regularnie otrzymujesz nagrody za stakowanie ETH oparte wyłącznie na protokole blockchain. Nagrody za stakowanie przesyłane do portfela kryptowalutowego ETH. Stakowane ETH nie mogą zostać wypłacone, dopóki nie zostanie zakończone żądanie odstakowania.

Posiadacze CDCETH są również uprawnieni do nagród. Zostaną one odzwierciedlone poprzez wzrost kursu CDCETH w stosunku do ETH (zamiast otrzymywania nagród ETH bezpośrednio na konto). Posiadacze CDCETH mogą zrealizować swoje nagrody, odwrapowując CDCETH, dzięki czemu otrzymają stakowane ETH w oparciu o kurs w momencie odwrapowania. Ponieważ kurs zmienia się w wyniku zdobytych nagród, z czasem użytkownik otrzyma więcej stakowanego ETH po odwrapowaniu CDCETH.

6. Handel CDCETH

CDCETH to zbywalny token reprezentujący stakowane ETH i wszelkie naliczone nagrody za stakowanie. Handel CDCETH na platformach Crypto.com podlega ograniczeniom jurysdykcyjnym ze względu na potencjalne lub faktyczne ograniczenia regulacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu CDCETH w danej jurysdykcji, skontaktuj się z odpowiednim podmiotem Crypto.com Exchange.

7. Jak przekonwertować stakowane ETH na ETH?

Po stakowaniu ETH, istnieją dwa sposoby, aby otrzymać z powrotem stakowane aktywa w ETH:

 1. Możesz odblokować stakowane środki*, inicjując żądanie odstakowania i otrzymując równoważną kwotę natywnego wirtualnego aktywa [np, Odstakuj 1 ETH (stakowane) i otrzymaj 1 ETH]. Uwaga:

  • Użytkownicy mogą otrzymać swoje ETH dopiero po zakończeniu okresu uwolnienia narzuconego przez protokół.

 2. Możesz w dowolnym momencie wymienić swoje stakowane środki na CDCETH po podanym kursie.

*Odnosi się to tylko do stakowanych środków, w przypadku których status transakcji po zakończeniu okresu aktywacji zmienił się na „Stakowane”. Nie obejmuje to aktywów o statusach „Aktywacja” lub „Uwalnianie”

8. Kto może korzystać z Liquid Staking?

Zweryfikowani użytkownicy Crypto.com App, którzy nie są obywatelami lub rezydentami następujących jurysdykcji, mogą korzystać z Liquid Staking:

 • Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria

 • Australia

 • Kanada

 • Chiński specjalny region administracyjny Hongkong

 • Korea Południowa

 • Singapur

 • Tajlandia

 • Seszele

Uwaga: Crypto.com zastrzega sobie wyłączne prawo do ograniczenia dostępu do funkcjonalności Liquid Staking niektórym użytkownikom w dowolnym momencie ze względów prawnych, regulacyjnych lub innych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?