Ana içeriğe geç
Tüm KoleksiyonlarCrypto.com Exchange
Bilgi Uçurma Politikası
Bilgi Uçurma Politikası
Support Specialist avatar
Yazar: Support Specialist
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Bilgi uçurma nedir?

Bilgi uçurma, bir kuruluş içindeki endişeleri, şüpheleri veya etik olmayan davranışları bildirme eylemini ifade eder. Bilgi uçuran kişiler, şeffaflığın, bütünlüğün ve uyumluluğun korunmasında çok önemli bir rol oynar.

Bilgi uçurma, bireylere olası suistimal, dolandırıcılık veya yasal ya da düzenleyici yükümlülüklerin ihlaline ilişkin endişelerini dile getirmeleri için güvenilir bir yol sağlar. Bilgi uçuran kişiler konuşarak paydaşların çıkarlarının korunmasına yardımcı olur ve hesap verebilirlik ve etik kültürünü teşvik eder.

Ne zaman bilgi uçurmalıyım?

Aşağıdaki olumsuz durumların yaşandığına inanıyorsanız bilgi uçurmayı düşünmelisiniz:

  • Zimmete para geçirme, yolsuzluk, fonların kötüye kullanılması, şantaj veya mali kayıtların manipülasyonu dahil olmak üzere dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

  • İçeriden bilgi alma, piyasa manipülasyonu veya müşteri gizliliğinin ihlali gibi yasaların, düzenlemelerin veya borsa şartlarının veya politikalarının ihlali söz konusudur.

  • Bir bireyin sağlığının ve güvenliğinin tehlikeye atılması durumları.

  • Paydaşlara yönelik diğer önemli riskler göz ardı edilmekte veya gizleniyor.

Bilgi uçurma hakkında endişelerim varsa ne yapmalıyım?

Lütfen endişelerinizi özetleyen bir e-postayı [email protected] adresine gönderin. E-postanız, iddia edilen suistimalle ilgili olarak tarihler, ilgili kişiler ve destekleyici kanıt veya belgeler de dahil olmak üzere mümkün olduğunca fazla ayrıntı içermelidir. Tüm raporlar gizlilik içinde ele alınacak, derhal ve tarafsız bir şekilde araştırılacaktır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin ihlalleri veya olası ihlalleri [email protected] adresinden bize bildirilebilir.

Bilgi uçuran kişiler için ne gibi korumalar vardır?

Bilgi uçuran kişilerin gizliliğini ve anonimliğini mümkün olan en geniş ölçüde korumayı taahhüt ediyoruz. Bilgi uçuran kişiler, endişelerinin ciddiye alınacağından ve uygun şekilde ele alınacağından emin olabilirler.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?