Przejdź do głównej zawartości
Crypto.com Target Price

Dowiedz się więcej o Crypto.com Target Price

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano w tym tygodniu

Co to jest zlecenie z ceną docelową?

Jest to zlecenie, które pozwala określić preferowaną cenę za wykonanie zlecenia kupna lub sprzedaży.

Co to jest zlecenie docelowe kupna?

Jest to zlecenie z ceną docelową na zakup kryptowaluty po określonej cenie.

Co to jest zlecenie docelowe sprzedaży?

Jest to zlecenie z ceną docelową sprzedaży kryptowaluty po określonej cenie.

Czy mogę zmienić zlecenie z ceną docelową?

Zlecenia z ceną docelową nie mogą być zmieniane. Ale jeśli Twoje zlecenie nie zostało jeszcze zrealizowane, możesz je anulować i złożyć kolejne.

Czy mogę anulować zlecenie z ceną docelową?

Zawsze możesz anulować zlecenie (o ile nie określono inaczej), przechodząc do Menu i klikając Cena docelowa > Otwarte zlecenia. Będzie to jednak uzależnione od statusu Twojego zlecenia. Jeśli Twoje zlecenie zostało zrealizowane, anulowanie nie będzie możliwe.

Czy istnieje data wygaśnięcia zlecenia z ceną docelową?

Nie ma daty wygaśnięcia. Twoje zlecenie będzie „Otwarte”, dopóki nie osiągnie określonej ceny i nie zostanie zrealizowane.

Jak mogę sprawdzić status mojego zlecenia?

Możesz to zrobić, przechodząc do Menu i klikając Cena docelowa > Otwarte zlecenia / Historia zleceń. Powiadomimy Cię również, gdy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, za pomocą powiadomienia w aplikacji i potwierdzenia e-mailem.

Statusy zleceń

 • Niekompletne — wystąpił problem z utworzeniem zlecenia. Spróbuj ponownie lub anuluj.

 • Otwarte — gdy zlecenie jest złożone i oczekuje na realizację.

 • Przetwarzanie — gdy proces realizacji zamówienia jest prawie zakończony.

 • Wypełnione — gdy zlecenie jest zrealizowane.

 • Anulowane — gdy zamówienie jest anulowane

Kiedy moje zlecenie z ceną docelową zostanie zrealizowane?

Zlecenia z ceną docelową będą realizowane, gdy cena rynkowa osiągnie określoną przez Ciebie cenę w zależności od płynności rynku. Jednak Twoje zlecenie pozostanie "Otwarte", jeśli cena rynkowa nie osiągnęła określonej przez Ciebie ceny, co oznacza, że:

 • W przypadku zlecenia docelowego kupna: Określona cena zakupu kryptowaluty nie została osiągnięta; lub

 • W przypadku zlecenia docelowego sprzedaży: Określona cena sprzedaży kryptowaluty nie została osiągnięta.

Metody płatności:

Zlecenia z ceną docelową można konfigurować za pomocą portfela krypto lub fiat w Crypto.com App.

W jaki sposób środki/aktywa krypto są wypłacane z mojego konta?

Kiedy złożysz zlecenie z ceną docelową, natychmiast zablokujemy odpowiednią kwotę do sfinansowania zleceń docelowych kupna lub odpowiednie zasoby krypto, które mają zostać sprzedane dla zleceń docelowych sprzedaży. Środki lub aktywa krypto nie mogą być używane w innym miejscu aplikacji po złożeniu zlecenia.

Nie będziesz mógł wypłacić ani przelać odpowiednich środków lub aktywów krypto, jeśli status Twojego zlecenia oznaczony jest jako „Otwarte”. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do funduszy lub aktywów krypto, anuluj swoje zlecenie z ceną docelową.

Uwaga:

 • Realizowane będzie tylko pełne 100% zlecenia, zlecenie bez częściowych realizacji.

 • Maksymalna liczba zleceń z ceną docelową: 20 zleceń aktywnych na użytkownika

 • Każde zlecenie ceny ma maksymalny limit nominalny w wysokości 5000 USD dla użytkowników niebędących członkami programu Prime. Dowiedz się więcej o Crypto.com Prime tutaj.

 • Kiedy użytkownicy składają zlecenia z ceną docelową, natychmiast blokujemy odpowiednią kwotę środków lub aktywów krypto, a te środki lub aktywa krypto nie będą już dostępne do wykorzystania w innych miejscach aplikacji.

Miesięczny limit zakupów kartą kredytową

Poziom blokady

Miesięczny limit

Midnight Blue lub poniżej

1000 USD

Ruby Steel

2000 USD

Jade Green/Royal Indigo

5000 USD

Icy White/Rose Gold

20 000 USD

Obsidian

40 000 USD

Kiedy miesięczny limit zakupów kartą kredytową zostanie zresetowany?

Miesięczny limit zostanie zresetowany pod koniec pierwszego dnia każdego miesiąca.

Na których rynkach dostępna jest funkcja zlecenia z ceną docelową?

Funkcja zlecenia z ceną docelową jest dostępna dla zatwierdzonych użytkowników Crypto.com App we wszystkich jurysdykcjach z wyjątkiem Kanady.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?