Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeAplikacja Crypto.comPytania ogólne
W jaki sposób obliczane są zyski i straty?
W jaki sposób obliczane są zyski i straty?

Informacje o wynikach portfolio i sposobie obliczania zysków i strat (P&L)

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie w fazie beta i jest dostępna tylko w wybranych regionach.

Czym jest alokacja portfolio?

Alokacja portfolio pokazuje, jakie kryptowaluty posiadasz we wszystkich produktach oferowanych w Crypto.com App. Zawiera zestawienie posiadanych tokenów i ich rozłożenie w różnych produktach, takich jak Crypto Earn oraz Credit.

Aby przejść do alokacji, kliknij „Konta” → ikonę wykresu kołowego w lewym górnym rogu ekranu.

Co obejmuje alokacja?

Wszystkie kryptowaluty, które posiadasz w Crypto.com App, są zawarte w alokacji, w tym monety, które są obecnie zablokowane w Crypto Earn oraz Crypto.com Exchange. Portfel fiat nie jest obecnie objęty tą funkcją.

Czym są zyski i straty?

Zyski i straty dostarczają informacji o wynikach Twojego portfela krypto w określonym czasie, dzięki czemu masz lepsze pojęcie o tym, jak przebiega Twoja inwestycja. Zyski i straty obejmują wyniki Twojego portfela, porównując wartość rynkową pozycji i zainwestowaną kwotę.

  • Średni koszt: Średnia cena zapłacona za stworzenie obecnej pozycji.

  • Inwestycja netto: Kwota fiat zainwestowana w budowanie salda tokenów. Jest to różnica pomiędzy kwotą fiat (np. zakup, otrzymanie) i wypływu (np. sprzedaż, transfer wychodzący).

  • Różnorodność portfela: Udział posiadanego tokena w stosunku do wartości portfolio.

  • Niezrealizowany zysk i strata: Potencjalny zysk/strata z salda tokenów. Jest to różnica pomiędzy wartością rynkową salda Twojego tokena a kosztem jego zgromadzenia.

  • Zrealizowany zysk i strata: Zysk/strata osiągnięta z poprzednich pozycji poprzez sprzedaż lub wypłatę tokena.

  • Całkowity zysk i strata: Suma niezrealizowanego i zrealizowanego zysku i straty.

Czym jest zainwestowana kwota netto?

Zainwestowana kwota netto to różnica między kwotą fiat wpływów a wypływów. Poniżej znajdziesz przykład obliczania zainwestowanej kwoty netto, np.

Kwota netto zainwestowana w 4 dniu = (2476,60 + 3699,85 + 4588,97 - 10 759,54) = 5891 USD

Dzień

Transakcja BTC

Cena

Ilość

Wartość

Pozycja

Wartość pozycji

Wartość netto wpływów

1

Zakup

8255,34 USD

0,30

2476,60 USD

0,30

2476,60 USD

2476,60 USD

2

Wpłata

9249,62 USD

0,40

3699,85 USD

0,70

6474,73 USD

6176,45 USD

3

Zakup

9177,94 USD

0,50

4588,97 USD

1,20

11 013,53 USD

10 765,42 USD

4

Sprzedaż

9118,25 USD

1,18

10 759,54 USD

0,02

182,37 USD

5,89 USD

5

Zakup

9145,41 USD

0,80

7316,33 USD

0,82

7499,24 USD

7322,21 USD

6

Zakup

9254,21 USD

0,70

6477,95 USD

1,52

14 066,40 USD

13 800,16 USD

7

Wypłata

9306,93 USD

1,30

12 099,01 USD

0,22

2047,52 USD

1701,15 USD

8

Zakup

9211,34 USD

0,50

4605,67 USD

0,72

6632,16 USD

6306,82 USD

Uwaga: Utrata precyzji z powodu zaokrągleń w kolumnie Wartość.

Zysk i strata w walutach lokalnych

Obliczenia zysków i strat są wykonywane wyłącznie w USD, niezależnie od waluty domyślnej. Aby ułatwić przeglądanie informacji w walutach lokalnych (takich jak TWD, EUR itp.), liczby są przeliczane na waluty lokalne przy użyciu naszych najnowszych odpowiednich kursów wymiany. W rezultacie istnieje możliwość zauważenia rozbieżności podczas porównywania kwot historii transakcji z informacjami o zyskach i stratach z powodu wahań kursów walut.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?