Przejdź do głównej zawartości
FAQ programu powitalnego
Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Czym jest pakiet powitalny?

Pakiet powitalny to seria misji, które użytkownicy Crypto.com App mogą wykonać w ciągu pierwszych 90 dni, aby zdobyć nagrody w postaci tokenów o wartości do 500 USD.

Dlaczego nie widzę pakietu powitalnego w mojej aplikacji?

Pakiet powitalny jest dostępny dla nowych użytkowników w Australii, Austrii, Brazylii, Kanadzie, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Singapurze, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych Ameryki (z wyjątkiem stanu Nowy Jork).

Aby zakwalifikować się do pakietu powitalnego, zarówno dokument użyty do weryfikacji tożsamości podczas pierwszej rejestracji w Crypto.com, jak i aktualny numer telefonu muszą pochodzić z kwalifikującego się kraju.

Jak wziąć udział w misjach z pakietu powitalnego?

Kliknij Misje w menu głównym. Możesz wziąć udział w misjach pakietu powitalnego i zdobyć nagrody w postaci tokenów o wartości do 500 USD.

Czy udział w pakiecie powitalnym wiąże się z jakimiś kosztami?

Udział w pakiecie powitalnym jest bezpłatny. To zaleta bycia częścią naszej społeczności.

Jakie tokeny otrzymam za ukończenie misji pakietu powitalnego?

Będziesz nagradzany różnymi tokenami za ukończenie każdej misji:

  • CRO

  • CORGIAI

  • VVS

  • FER

  • MTD

Widzę, że niektóre z tokenów, które zdobyłem, są zablokowane. Co to oznacza?

Nagrody w postaci tokenów zdobywane za ukończenie misji Pakietu Powitalnego są wypłacane natychmiastowo lub wypłacane co miesiąc przez 24 miesiące. Nabyta kwota na ekranie Pakietu Powitalnego to wartość nagród w postaci tokenów, które zostaną przyznane użytkownikowi w miarę upływu czasu.

Rozumiem, że moje nagrody w postaci tokenów za ukończenie misji pakietu powitalnego będą wypłacane przez 24 miesiące, ale nie sądzę, aby miesięczna kwota płatności była prawidłowa.

Aby zapewnić spójność płatności, wypłaty w pierwszych 23 miesiącach są zaokrąglane w dół. Pozostała różnica jest następnie dodawana do ostatniej płatności w 24 miesiącu, zapewniając, że całkowita kwota wypłacona w ciągu 24 miesięcy jest prawidłowa.

Na przykład, gdy odbierzesz nagrodę w wysokości 10 USD z misji pakietu powitalnego, miesięczna płatność wyniesie 0,41 USD przez pierwsze 23 miesiące. Ostatnia płatność wyniesie 0,57 USD na podstawie następujących obliczeń: 10 USD - (0,41 USD * 23) = 0,57 USD.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?