Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeAplikacja Crypto.com
Natychmiastowa wpłata w handlu derywatami
Natychmiastowa wpłata w handlu derywatami

Informacje na temat korzystania z natychmiastowej wpłaty USD do handlu derywatami (np, UpDown Options i Strike Options) w Crypto.com App

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wstęp

Środki wpłacone do portfela fiat USD za pośrednictwem sieci ACH Pull (tj. funkcji natychmiastowej wpłaty) mogą być wykorzystywane do handlu derywatami za pośrednictwem Crypto.com App, z zastrzeżeniem pewnych kryteriów. Umożliwia to dostęp do natychmiastowego finansowania handlu derywatami przed rozliczeniem wpłaty.

Ta funkcja jest dodatkiem do możliwości korzystania z rozliczonych środków w portfelu fiat USD (tj. wpłat za pośrednictwem przelewu bankowego) w celu handlu derywatami.

Więcej informacji na temat funkcji natychmiastowej wpłaty oraz derywatów w Crypto.com App można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

Kryteria

Kto jest uprawniony do korzystania z natychmiastowej wpłaty do handlu derywatami?

Aby korzystać z funkcji natychmiastowej wpłaty w celu finansowania handlu derywatami, musisz najpierw kwalifikować się do tej funkcji i ją włączyć. Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat: Konfiguracja natychmiastowej wpłaty.

Kryteria kwalifikowalności do korzystania z natychmiastowej wpłaty w celu handlu derywatami zostały określone poniżej.

W oparciu o spełnione kryteria kwalifikowalności, użytkownikowi zostanie przyznany limit obrotu derywatami, który będzie miał zastosowanie do transakcji finansowanych natychmiastową wpłatą (tj. z nierozliczonych środków lub salda oczekującego). Jeśli handlujesz rozliczonymi środkami pochodzącymi z przelewu bankowego (tj, Dostępne saldo), limit ten nie ma zastosowania.

Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat: Oczekujące i dostępne saldo dla wpłat natychmiastowych.

Poziom karty Crypto.com Visa użytkownika blokującego CRO

Liczba dni do końca 180-dniowego okresu blokady CRO od daty ostatniej natychmiastowej wpłaty

Limit obrotu derywatami (tygodniowy)

Brak karty lub brak blokady CRO

nd.

300 USD*

Midnight Blue

nd.

300 USD*

Ruby Steel

nd.

500 USD*

Royal Indigo oraz Jade Green

< = 60 dni

500 USD*

Royal Indigo oraz Jade Green

> 60 dni

1000 USD

Frosted Rose Gold i Icy White

< = 60 dni

500 USD*

Frosted Rose Gold i Icy White

> 60 dni

5000 USD

Obsidian oraz Prime

< = 60 dni

500 USD*

Obsidian oraz Prime

> 60 dni

30 000 USD

*Dodatkowe kryteria ryzyka: Handlując derywatami, nie możesz mieć żadnych obciążeń zwrotnych związanych z zakupem kryptowalut w ciągu ostatnich 120 dni ani żadnych zwrotów natychmiastowych wpłat (USD ACH Pull) w ciągu ostatnich 90 dni. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie kwalifikował się do limitu obrotu derywatami (tj. limit = 0 USD).

Zilustrujmy to przykładem:

Masz zablokowane CRO jako posiadacz karty Royal Indigo. Gdy korzystasz z natychmiastowej wpłaty, aby zasilić swój portfel USD, pozostało 80 dni blokady.

  • Jeśli wpłacisz 1000 USD, kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami w wysokości 1000 USD.

  • Jeśli wpłacisz 800 USD, nadal kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami w wysokości 1000 USD. Będziesz mieć jednak do wykorzystania tylko 800 USD, chyba że wpłacisz więcej środków.

  • Jeśli wpłacisz 1200 USD, kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami w wysokości 1000 USD. Dodatkowe 200 USD wpłacone za pośrednictwem natychmiastowej wpłaty nie będzie mogło być wykorzystane do handlu derywatami, ale może być wykorzystane w innym miejscu w Crypto.com App. Na przykład zakup kryptowalut.

Jeśli posiadaczowi karty pozostało 30 dni blokady CRO podczas korzystania z natychmiastowej wpłaty w celu zasilenia portfela fiat USD, obowiązują dodatkowe kryteria ryzyka, a limit zostanie zmniejszony.

Użytkownik będzie uprawniony do limitu transakcji derywatów w wysokości 500 USD, pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 120 dni nie miał żadnych obciążeń zwrotnych związanych z zakupem kryptowalut ani żadnych zwrotów natychmiastowych wpłat w ciągu ostatnich 90 dni podczas handlu derywatami. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie kwalifikował się do limitu obrotu derywatami (tj. limit = 0 USD).

Handel derywatami z natychmiastową wpłatą

Jak działa limit obrotu derywatami?

Twój kwalifikujący się limit handlu derywatami to maksymalna ekspozycja, jaką możesz mieć na derywatami przy użyciu natychmiastowej wpłaty co tydzień. Po otwarciu pozycji, która obciąża portfel fiat USD i wykorzystuje środki z natychmiastowej wpłaty (tj. nierozliczone środki lub saldo oczekujące), obciążona kwota wykorzysta limit obrotu derywatami. Po zamknięciu pozycji, która zasila portfel fiat USD, zasilona kwota odnowi wykorzystany limit handlu derywatami.

Przykład:

Nr sekwencji

Opis

Możliwy limit

Dostępny limit

Wykorzystany limit

Saldo fiat

1

Kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami w wysokości 1000 USD. Wpłacasz 500 USD do swojego portfela USD za pomocą natychmiastowej wpłaty.

1000 USD

1000 USD

0 USD

500 USD

2

Otwierasz pozycję derywatów i zostajesz obciążony kwotą 50 USD za transakcję.

1000 USD

950 USD

50 USD

450 USD

3a

Twoja pozycja została zamknięta z zyskiem, a na Twoje konto wpłynęło 100 USD.

1000 USD

1000 USD

0 USD

550 USD

3b

Twoja pozycja zostanie zamknięta ze stratą, a zamiast tego otrzymasz 20 USD.

1000 USD

970 USD

30 USD

470 USD

3c

Twoja pozycja zostanie zamknięta z maksymalną stratą i otrzymasz 0 USD.

1000 USD

950 USD

50 USD

450 USD

Skąd mam wiedzieć, czy mam dostępny limit obrotu derywatami?

Na ekranie zlecenia rozwiń sekcję „Zapłacisz” i kilknij ikonę informacji dostępne saldo fiat. Znajdziesz tam informacje o dostępnym limicie, wykorzystanym limicie i przysługującym Ci limicie. Nie odzwierciedla to dostępnego salda w portfelu fiat USD.

Na przykład, przysługuje Ci limit obrotu derywatami w wysokości 500 USD i wykorzystałeś 30 USD. Dostępny limit wynosi teraz 470 USD.

  • Jeśli skorzystasz z natychmiastowej wpłaty w wysokości 1000 USD, tylko 470 USD może zostać wykorzystane do handlu derywatami.

  • Jeśli wpłacisz 200 USD za pomocą natychmiastowej wpłaty, możesz wykorzystać tylko 200 USD na transakcję, chyba że wpłacisz 270 USD więcej, aby uzyskać dostęp do pełnego dostępnego limitu.

Jeśli kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami, w wyskakującym oknie dialogowym zobaczysz sekcję zawierającą dostępny limit, wykorzystany limit i przysługujący Ci limit.

Nie odzwierciedla to dostępnego salda w portfelu fiat USD.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różnią się kryteria kwalifikowalności do wpłaty natychmiastowej w przypadku zakupu kryptowalut i handlu derywatami?

Po włączeniu funkcji natychmiastowej wpłaty użytkownik będzie mógł korzystać z tej funkcji w ramach limitów wpłat. Kryteria kwalifikowalności do korzystania z natychmiastowej wpłaty w celu handlu derywatami są uzupełnieniem oferty.

Możesz wpłacić maksymalną kwotę dla funkcji natychmiastowej wpłaty, ale możesz użyć tylko podzbioru tej kwoty do handlu derywatami. Możliwe jest również, że włączyłeś funkcję natychmiastowej wpłaty, ale nie spełniasz kryteriów kwalifikujących do korzystania z niej do handlu derywatami. W takim przypadku nadal możesz korzystać z natychmiastowej wpłaty, aby kupować kryptowaluty.

Co stanie się z moim limitem obrotu derywatami, jeśli zwiększę kwotę blokady karty Visa Crypto.com?

Limit obrotu derywtami zostanie zaktualizowany następnego dnia po aktualizacji kwoty blokady.

Co stanie się z moim limitem obrotu derywatami, jeśli posiadam kartę Visa Crypto.com, ale nie mam aktywnej blokady?

Aktywna blokada karty jest kluczem do określenia limitu obrotu derywatami. W przypadku braku aktywnej blokady karty limit obrotu derywatami zostanie ustalony tak, jakby użytkownik nie posiadał karty.

Na przykład, jeśli posiadasz kartę Royal Indigo Card, ale nie masz aktywnej blokady karty, kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami w wysokości 300 USD, pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów ryzyka.

Skąd będę wiedzieć, czy kwalifikuję się do limitu obrotu derywatami?

Będziesz mógł sprawdzić swoje uprawnienia i informacje o limicie obrotu derywatami na ekranach zleceń podczas składania transakcji UpDown lub Strike Options.

Na ekranie zlecenia rozwiń sekcję „Zapłacisz” i kilknij ikonę informacji dostępne saldo fiat.

Jeśli kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami, w wyskakującym oknie dialogowym zobaczysz sekcję zawierającą dostępny limit, wykorzystany limit i przysługujący Ci limit.

Nie odzwierciedla to dostępnego salda w portfelu fiat USD.

Jeśli nie kwalifikujesz się do limitu obrotu derywatami, nie zobaczysz odpowiedniej sekcji.

Kiedy resetowany jest limit handlu derywatami?

Limit handlowy dla kwalifikujących się derywatów jest odświeżany codziennie. Wszelkie zmiany kryteriów zostaną uwzględnione następnego dnia.

Dostępny limit obrotu derywatami jest odświeżany co tydzień w niedzielę w godzinach 00:00-00:30 UTC do pełnego przysługującego Ci limitu.

Co się stanie, gdy moja natychmiastowa wpłata zostanie rozliczona?

Gdy natychmiastowa wpłata zostanie rozliczona, a użytkownik wykorzysta część swojego limitu obrotu derywatami, rozliczona kwota zrównoważy wykorzystany limit i sprawi, że będzie on ponownie dostępny.

Co się stanie, jeśli rozliczenie wpłaty natychmiastowej zakończy się niepowodzeniem?

Jeśli rozliczenie wpłaty natychmiastowej nie powiedzie się, może istnieć zaległe saldo, które będzie musiało zostać uregulowane. W przeciwnym razie Crypto.com ma prawo do likwidacji aktywów użytkownika. Więcej informacji na temat zaległego salda dla wpłat natychmiastowych można znaleźć w naszym Centrum Pomocy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek otwarte pozycje handlowe derywatów, możesz mieć pewność, że proces likwidacji aktywów natychmiastowej wpłaty, o którym mowa powyżej, nie będzie miał na nie wpływu.

Po zamknięciu, wyeliminowaniu lub wygaśnięciu pozycji derywatów kwota zostanie wykorzystana do skompensowania zaległego salda. Jeśli uznana kwota jest wyższa niż zaległe saldo, pozostała kwota po potrąceniu zostanie dodana do dostępnego salda.

Jeśli nie zostaną zaksięgowane żadne kwoty (tj. pozycja zostanie zamknięta z maksymalną stratą), nie będzie to miało wpływu na zaległe saldo i nadal będziesz musiał je uregulować.

Niepowodzenie rozliczenia natychmiastowej wpłaty jest uważane za zwrot. Jeśli kwalifikowalność użytkownika podlega dodatkowym kryteriom ryzyka, spowoduje to niespełnienie kryteriów dotyczących braku zwrotów z natychmiastowych wpłat w ciągu ostatnich 90 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie: Kryteria.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?