Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeAplikacja Crypto.comCrypto Earn
Crypto Earn: 12-miesięczna limitowana oferta CRO
Crypto Earn: 12-miesięczna limitowana oferta CRO

Wszystko, co musisz wiedzieć o tej ofercie

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Na czym polega oferta ograniczona czasowo i jak działa?

Użytkownicy będą mogli otrzymać stałą stawkę w wysokości 10% rocznie od swoich 12-miesięcznych alokacji CRO na czas określony, bez maksymalnego limitu lub wielopoziomowej struktury nagród. Wszelkie alokacje dokonane w ramach tej oferty nie będą również wliczane do limitu Earn poziomu 1 użytkowników. Dowiedz się więcej o Crypto Earn tutaj.

Oferta jest ograniczona i dostępna według kolejności zgłoszeń. Aby skorzystać z oferty, przejdź do strony Earn Discover w Crypto.com App wybierz CRO i wprowadź kwotę, którą chcesz przydzielić.

Stawki nagród:

Kwota blokady CRO (równowartość USD)

12 miesięcy

Dowolna

10%

*Nowa stawka nagród dla tej ograniczonej czasowo oferty wejdzie w życie natychmiast po dacie wejścia w życie 24 maja 2024 r. o godz. 06:00 UTC. Istniejące alokacje, które zostały utworzone przed datą wejścia w życie, pozostają niezmienione.

Kto może skorzystać z tej oferty?

Ta oferta jest dostępna dla zatwierdzonych użytkowników Crypto.com App, którzy kwalifikują się do Crypto Earn. Obywatele lub mieszkańcy Hongkongu, Szwajcarii, Australii lub Malty nie kwalifikują się do tej oferty, ponieważ Crypto.com Earn nie jest dostępny w tych jurysdykcjach.

Czy mogę dokonać więcej niż jednej alokacji dla Crypto Earn?

Tak. W ramach tej oferty można dokonać wielu alokacji.

Jakie są limity tej oferty?

Nie ma maksymalnego limitu alokacji. Minimalna alokacja wynosi 500 CRO.

Kiedy otrzymam nagrody?

Nagrody są naliczane codziennie, ale wypłacane co 7 dni do portfela kryptowalutowego.

Uwaga:

  • 12-miesięczny program CRO Earn („Program”) jest oferowany przez Crypto.com wyłącznie użytkownikom Crypto.com App.

  • Aby wziąć udział w Programie, użytkownik musi przeczytać i zaakceptować Regulamin Crypto.com Earn obowiązujący w jego jurysdykcji.

  • Program jest oferowany wyłącznie w krajach, w których dostępna jest usługa Crypto Earn. (Więcej informacji można znaleźć tutaj ).

  • Program rozpoczyna się w dniu 27 marca 2024 r. i zakończy się w terminie określonym przez nas według naszego wyłącznego uznania.

  • Kwoty główne i nagrody będą automatycznie wpływać do portfela użytkownika co siedem (7) dni.

  • Crypto.com zastrzega sobie prawo do anulowania Programu lub zmiany działania lub zasad Programu w dowolnym momencie według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na istniejące plany.

  • W przypadku jakiegokolwiek sporu, Crypto.com zastrzega sobie prawo do podjęcia wszystkich ostatecznych decyzji dotyczących Programu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?