Crypto.com 指數價格用作各種衍生品合約的主要基礎虛擬資產參考價格。

指數

然後,指數價格以其成份的市場價格平均值計算 (即加權均等)。

  • 市場價格 = 最後交易價格、最佳買入價、最佳賣出價的中位數。如果當中任何一種價格數據 (即最後成交價、最佳買入價、最佳賣出價) 在 1 分鐘內沒有更新,我們會將之從計算中排除在外。如果 3 種價格數據全都排除在外,則市場價格為無效。如所有指數成份均為無效,則以最後計算的指數價格為準。

  • 如果其中一種指數成份的市場價格與所有成份的中位數相差 0.5% 或以上,當用於計算指數時,與中位數的偏差限於 0.5%。

指數成份*

  • 如果成份並非直接兌美元交易,則使用 Crypto.com USDTUSD 指數將其轉換為美元。

*Crypto.com 有權更改指數成份交易所的組成、相應的權重以及計算方法

Index

Constituents

Constituent Source

1INCHUSD-INDEX

1INCH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

1INCHUSD-INDEX

BINANCE

1INCHUSD-INDEX

OKEX

1INCHUSD-INDEX

GATE IO

1INCHUSD-INDEX

COINBASEPRO

AAVEUSD-INDEX

AAVE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AAVEUSD-INDEX

BINANCE

AAVEUSD-INDEX

OKEX

AAVEUSD-INDEX

COINBASEPRO

AAVEUSD-INDEX

HUOBI

ACAUSD-INDEX

ACA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ACAUSD-INDEX

BINANCE

ACAUSD-INDEX

GATE IO

ACAUSD-INDEX

OKEX

ACAUSD-INDEX

HUOBI

ACHUSD-INDEX

ACH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ACHUSD-INDEX

BINANCE

ACHUSD-INDEX

COINBASEPRO

ACHUSD-INDEX

HUOBI

ACHUSD-INDEX

GATE IO

ADAUSD-INDEX

ADA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ADAUSD-INDEX

BINANCE

ADAUSD-INDEX

COINBASEPRO

ADAUSD-INDEX

OKEX

ADAUSD-INDEX

BINANCE US

AERGOUSD-INDEX

AERGO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AERGOUSD-INDEX

COINBASEPRO

AERGOUSD-INDEX

GATE IO

AERGOUSD-INDEX

OKEX

AGLDUSD-INDEX

AGLD_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AGLDUSD-INDEX

BINANCE

AGLDUSD-INDEX

OKEX

AGLDUSD-INDEX

COINBASEPRO

AGLDUSD-INDEX

GATE IO

AIOZUSD-INDEX

AIOZ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AIOZUSD-INDEX

GATE IO

AIOZUSD-INDEX

HUOBI

AKTUSD-INDEX

AKT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AKTUSD-INDEX

HUOBI

AKTUSD-INDEX

GATE IO

AKTUSD-INDEX

KRAKEN

ALGOUSD-INDEX

ALGO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ALGOUSD-INDEX

BINANCE

ALGOUSD-INDEX

COINBASEPRO

ALGOUSD-INDEX

OKEX

ALGOUSD-INDEX

GATE IO

ALICEUSD-INDEX

ALICE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ALICEUSD-INDEX

BINANCE

ALICEUSD-INDEX

GATE IO

ALICEUSD-INDEX

COINBASEPRO

ALICEUSD-INDEX

HUOBI

ALIUSD-INDEX

ALI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ALIUSD-INDEX

GEMINI

ALPHAUSD-INDEX

ALPHA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ALPHAUSD-INDEX

BINANCE

ALPHAUSD-INDEX

OKEX

ALPHAUSD-INDEX

GATE IO

ALPHAUSD-INDEX

KRAKEN

AMPUSD-INDEX

AMP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AMPUSD-INDEX

BINANCE

AMPUSD-INDEX

COINBASEPRO

AMPUSD-INDEX

GEMINI

AMPUSD-INDEX

GATE IO

ANKRUSD-INDEX

ANKR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ANKRUSD-INDEX

BINANCE

ANKRUSD-INDEX

COINBASEPRO

ANKRUSD-INDEX

HUOBI

ANKRUSD-INDEX

BINANCE US

ANMLUSD-INDEX

GATE IO

ANMLUSD-INDEX

HUOBI

APEUSD-INDEX

APE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

APEUSD-INDEX

BINANCE

APEUSD-INDEX

OKEX

APEUSD-INDEX

COINBASEPRO

APEUSD-INDEX

HUOBI

API3USD-INDEX

API3_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

API3USD-INDEX

BINANCE

API3USD-INDEX

OKEX

API3USD-INDEX

COINBASEPRO

API3USD-INDEX

HUOBI

APTUSD-INDEX

APT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

APTUSD-INDEX

BINANCE

APTUSD-INDEX

GATE IO

APTUSD-INDEX

OKEX

APTUSD-INDEX

HUOBI

ARPAUSD-INDEX

ARPA_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

ARPAUSD-INDEX

BINANCE

ARPAUSD-INDEX

COINBASEPRO

ARPAUSD-INDEX

HUOBI

ARPAUSD-INDEX

GATE IO

ARUSD-INDEX

AR_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

ARUSD-INDEX

BINANCE

ARUSD-INDEX

OKEX

ARUSD-INDEX

GATE IO

ARUSD-INDEX

HUOBI

ASTRUSD-INDEX

ASTR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ASTRUSD-INDEX

GATE IO

ASTRUSD-INDEX

BINANCE

ASTRUSD-INDEX

OKEX

ASTRUSD-INDEX

HUOBI

ATOMUSD-INDEX

ATOM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ATOMUSD-INDEX

BINANCE

ATOMUSD-INDEX

OKEX

ATOMUSD-INDEX

COINBASEPRO

ATOMUSD-INDEX

GATE IO

AUDIOUSD-INDEX

AUDIO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AUDIOUSD-INDEX

BINANCE

AUDIOUSD-INDEX

GATE IO

AUDIOUSD-INDEX

HUOBI

AUDIOUSD-INDEX

BINANCE US

AURORAUSD-INDEX

AURORA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AURORAUSD-INDEX

GATE IO

AURORAUSD-INDEX

COINBASEPRO

AURORAUSD-INDEX

HUOBI

AUTOUSD-INDEX

AUTO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AUTOUSD-INDEX

BINANCE

AUTOUSD-INDEX

GATE IO

AVAXUSD-INDEX

AVAX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AVAXUSD-INDEX

BINANCE

AVAXUSD-INDEX

COINBASEPRO

AVAXUSD-INDEX

OKEX

AVAXUSD-INDEX

GATE IO

AXSUSD-INDEX

AXS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

AXSUSD-INDEX

BINANCE

AXSUSD-INDEX

OKEX

AXSUSD-INDEX

COINBASEPRO

AXSUSD-INDEX

HUOBI

BADGERUSD-INDEX

BADGER_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BADGERUSD-INDEX

BINANCE

BADGERUSD-INDEX

OKEX

BADGERUSD-INDEX

COINBASEPRO

BADGERUSD-INDEX

GATE IO

BALUSD-INDEX

BAL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BALUSD-INDEX

BINANCE

BALUSD-INDEX

OKEX

BALUSD-INDEX

COINBASEPRO

BALUSD-INDEX

HUOBI

BANDUSD-INDEX

BAND_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BANDUSD-INDEX

BINANCE

BANDUSD-INDEX

OKEX

BANDUSD-INDEX

COINBASEPRO

BANDUSD-INDEX

BINANCE US

BATUSD-INDEX

BAT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BATUSD-INDEX

BINANCE

BATUSD-INDEX

OKEX

BATUSD-INDEX

COINBASEPRO

BATUSD-INDEX

HUOBI

BCHUSD-INDEX

BCH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BCHUSD-INDEX

OKEX

BCHUSD-INDEX

BINANCE

BCHUSD-INDEX

COINBASEPRO

BCHUSD-INDEX

HUOBI

BICOUSD-INDEX

BICO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BICOUSD-INDEX

BINANCE

BICOUSD-INDEX

OKEX

BICOUSD-INDEX

COINBASEPRO

BICOUSD-INDEX

GATE IO

BIFIUSD-INDEX

BIFI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BIFIUSD-INDEX

BINANCE

BIFIUSD-INDEX

GATE IO

BNTUSD-INDEX

BNT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BNTUSD-INDEX

BINANCE

BNTUSD-INDEX

OKEX

BNTUSD-INDEX

COINBASEPRO

BNTUSD-INDEX

HUOBI

BONDUSD-INDEX

BOND_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BONDUSD-INDEX

BINANCE

BONDUSD-INDEX

COINBASEPRO

BONDUSD-INDEX

BINANCE US

BONDUSD-INDEX

GATE IO

BOSONUSD-INDEX

BOSON_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BOSONUSD-INDEX

HUOBI

BOSONUSD-INDEX

GATE IO

BOSONUSD-INDEX

BITFINEX

BRZUSD-INDEX

BRZ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BTCUSD-INDEX

BTC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

BTCUSD-INDEX

BINANCE

BTCUSD-INDEX

COINBASEPRO

BTCUSD-INDEX

GATE IO

BTCUSD-INDEX

OKEX

BTCUSD-INDEX

BINANCE US

BTCUSD-INDEX

HUOBI

BTCUSD-INDEX

BITFINEX

BTCUSD-INDEX

KRAKEN

BUSDUSD-INDEX

BINANCE

BUSDUSD-INDEX

BINANCE US

BUSDUSD-INDEX

COINBASEPRO

BUSDUSD-INDEX

GEMINI

C98USD-INDEX

C98_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

C98USD-INDEX

BINANCE

C98USD-INDEX

GATE IO

C98USD-INDEX

COINBASEPRO

C98USD-INDEX

HUOBI

CELRUSD-INDEX

CELR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CELRUSD-INDEX

BINANCE

CELRUSD-INDEX

OKEX

CELRUSD-INDEX

COINBASEPRO

CELRUSD-INDEX

BINANCE US

CHESSUSD-INDEX

CHESS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CHESSUSD-INDEX

BINANCE

CHESSUSD-INDEX

GATE IO

CHRUSD-INDEX

CHR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CHRUSD-INDEX

BINANCE

CHRUSD-INDEX

GATE IO

CHRUSD-INDEX

HUOBI

CHRUSD-INDEX

KRAKEN

CHZUSD-INDEX

CHZ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CHZUSD-INDEX

BINANCE

CHZUSD-INDEX

OKEX

CHZUSD-INDEX

GATE IO

CHZUSD-INDEX

HUOBI

CKBUSD-INDEX

CKB_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CKBUSD-INDEX

BINANCE

CKBUSD-INDEX

GATE IO

CKBUSD-INDEX

HUOBI

COMPUSD-INDEX

COMP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

COMPUSD-INDEX

BINANCE

COMPUSD-INDEX

OKEX

COMPUSD-INDEX

COINBASEPRO

COMPUSD-INDEX

HUOBI

COTIUSD-INDEX

COTI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

COTIUSD-INDEX

BINANCE

COTIUSD-INDEX

COINBASEPRO

COTIUSD-INDEX

HUOBI

COTIUSD-INDEX

GATE IO

CQTUSD-INDEX

CQT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CQTUSD-INDEX

GATE IO

CQTUSD-INDEX

OKEX

CQTUSD-INDEX

KRAKEN

CROUSD-INDEX

CRO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CROUSD-INDEX

COINBASEPRO

CROUSD-INDEX

OKEX

CROUSD-INDEX

GATE IO

CRPTUSD-INDEX

CRPT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CRPTUSD-INDEX

GATE IO

CRPTUSD-INDEX

HUOBI

CRPTUSD-INDEX

COINBASEPRO

CRVUSD-INDEX

CRV_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CRVUSD-INDEX

BINANCE

CRVUSD-INDEX

OKEX

CRVUSD-INDEX

COINBASEPRO

CRVUSD-INDEX

GATE IO

CSPRUSD-INDEX

CSPR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CSPRUSD-INDEX

GATE IO

CSPRUSD-INDEX

OKEX

CSPRUSD-INDEX

HUOBI

CTSIUSD-INDEX

CTSI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CTSIUSD-INDEX

BINANCE

CTSIUSD-INDEX

GATE IO

CTSIUSD-INDEX

COINBASEPRO

CTSIUSD-INDEX

HUOBI

CUDOSUSD-INDEX

CUDOS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CUDOSUSD-INDEX

HUOBI

CUDOSUSD-INDEX

GATE IO

CVXUSD-INDEX

CVX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

CVXUSD-INDEX

BINANCE

CVXUSD-INDEX

OKEX

CVXUSD-INDEX

COINBASEPRO

CVXUSD-INDEX

GATE IO

DAIUSD-INDEX

DAI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DAIUSD-INDEX

COINBASEPRO

DAIUSD-INDEX

KRAKEN

DAIUSD-INDEX

OKEX

DAIUSD-INDEX

HUOBI

DARUSD-INDEX

DAR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DARUSD-INDEX

BINANCE

DARUSD-INDEX

GATE IO

DARUSD-INDEX

COINBASEPRO

DARUSD-INDEX

BINANCE US

DERCUSD-INDEX

DERC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DERCUSD-INDEX

GATE IO

DGBUSD-INDEX

DGB_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

DGBUSD-INDEX

BINANCE

DGBUSD-INDEX

OKEX

DGBUSD-INDEX

BINANCE US

DGBUSD-INDEX

BITFINEX

DIAUSD-INDEX

DIA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DIAUSD-INDEX

BINANCE

DIAUSD-INDEX

OKEX

DIAUSD-INDEX

GATE IO

DIAUSD-INDEX

COINBASEPRO

DOGEUSD-INDEX

DOGE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DOGEUSD-INDEX

BINANCE

DOGEUSD-INDEX

OKEX

DOGEUSD-INDEX

COINBASEPRO

DOGEUSD-INDEX

GATE IO

DOTUSD-INDEX

DOT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DOTUSD-INDEX

BINANCE

DOTUSD-INDEX

OKEX

DOTUSD-INDEX

COINBASEPRO

DOTUSD-INDEX

GATE IO

DYDXUSD-INDEX

DYDX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

DYDXUSD-INDEX

BINANCE

DYDXUSD-INDEX

OKEX

DYDXUSD-INDEX

GATE IO

DYDXUSD-INDEX

HUOBI

EFIUSD-INDEX

EFI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

EFIUSD-INDEX

OKEX

EFIUSD-INDEX

GATE IO

EFIUSD-INDEX

HUOBI

EGLDUSD-INDEX

EGLD_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

EGLDUSD-INDEX

BINANCE

EGLDUSD-INDEX

OKEX

EGLDUSD-INDEX

HUOBI

EGLDUSD-INDEX

BINANCE US

ELONUSD-INDEX

ELON_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ELONUSD-INDEX

OKEX

ELONUSD-INDEX

GATE IO

ELONUSD-INDEX

GEMINI

ELONUSD-INDEX

HUOBI

ENJUSD-INDEX

ENJ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ENJUSD-INDEX

BINANCE

ENJUSD-INDEX

OKEX

ENJUSD-INDEX

COINBASEPRO

ENJUSD-INDEX

HUOBI

ENSUSD-INDEX

ENS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ENSUSD-INDEX

BINANCE

ENSUSD-INDEX

OKEX

ENSUSD-INDEX

COINBASEPRO

ENSUSD-INDEX

HUOBI

EOSUSD-INDEX

EOS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

EOSUSD-INDEX

BINANCE

EOSUSD-INDEX

OKEX

EOSUSD-INDEX

HUOBI

EOSUSD-INDEX

COINBASEPRO

EPXUSD-INDEX

EPX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

EPXUSD-INDEX

BINANCE

EPXUSD-INDEX

GATE IO

ERNUSD-INDEX

ERN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ERNUSD-INDEX

BINANCE

ERNUSD-INDEX

OKEX

ERNUSD-INDEX

COINBASEPRO

ERNUSD-INDEX

GATE IO

ETCUSD-INDEX

ETC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ETCUSD-INDEX

BINANCE

ETCUSD-INDEX

OKEX

ETCUSD-INDEX

HUOBI

ETCUSD-INDEX

GATE IO

ETHUSD-INDEX

ETH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ETHUSD-INDEX

BINANCE

ETHUSD-INDEX

COINBASEPRO

ETHUSD-INDEX

OKEX

ETHUSD-INDEX

GATE IO

ETHUSD-INDEX

HUOBI

ETHUSD-INDEX

KRAKEN

ETHUSD-INDEX

BITFINEX

ETHUSD-INDEX

BINANCE US

ETHWUSD-INDEX

ETHW_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ETHWUSD-INDEX

OKEX

ETHWUSD-INDEX

HUOBI

ETHWUSD-INDEX

GATE IO

ETHWUSD-INDEX

BITFINEX

FARMUSD-INDEX

FARM_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

FARMUSD-INDEX

BINANCE

FARMUSD-INDEX

COINBASEPRO

FARMUSD-INDEX

GATE IO

FARMUSD-INDEX

KRAKEN

FERUSD-INDEX

FER_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

FETUSD-INDEX

FET_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FETUSD-INDEX

BINANCE

FETUSD-INDEX

COINBASEPRO

FETUSD-INDEX

GATE IO

FETUSD-INDEX

BINANCE US

FILUSD-INDEX

FIL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FILUSD-INDEX

BINANCE

FILUSD-INDEX

OKEX

FILUSD-INDEX

GATE IO

FILUSD-INDEX

HUOBI

FITFIUSD-INDEX

FITFI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FITFIUSD-INDEX

GATE IO

FITFIUSD-INDEX

OKEX

FITFIUSD-INDEX

HUOBI

FLOWUSD-INDEX

FLOW_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FLOWUSD-INDEX

BINANCE

FLOWUSD-INDEX

OKEX

FLOWUSD-INDEX

GATE IO

FLOWUSD-INDEX

HUOBI

FLUXUSD-INDEX

FLUX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FLUXUSD-INDEX

BINANCE

FLUXUSD-INDEX

GATE IO

FLUXUSD-INDEX

BINANCE US

FORTHUSD-INDEX

FORTH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FORTHUSD-INDEX

BINANCE

FORTHUSD-INDEX

OKEX

FORTHUSD-INDEX

COINBASEPRO

FORTHUSD-INDEX

GATE IO

FTMUSD-INDEX

FTM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

FTMUSD-INDEX

BINANCE

FTMUSD-INDEX

OKEX

FTMUSD-INDEX

GATE IO

FTMUSD-INDEX

HUOBI

FXSUSD-INDEX

FXS_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

FXSUSD-INDEX

BINANCE

FXSUSD-INDEX

GATE IO

FXSUSD-INDEX

KRAKEN

GALAUSD-INDEX

GALA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GALAUSD-INDEX

BINANCE

GALAUSD-INDEX

HUOBI

GALAUSD-INDEX

OKEX

GALAUSD-INDEX

COINBASEPRO

GALUSD-INDEX

GAL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GALUSD-INDEX

BINANCE

GALUSD-INDEX

HUOBI

GALUSD-INDEX

COINBASEPRO

GALUSD-INDEX

GATE IO

GARIUSD-INDEX

GARI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GARIUSD-INDEX

GATE IO

GARIUSD-INDEX

OKEX

GARIUSD-INDEX

HUOBI

GARIUSD-INDEX

KRAKEN

GHSTUSD-INDEX

GHST_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

GHSTUSD-INDEX

HUOBI

GHSTUSD-INDEX

BINANCE

GHSTUSD-INDEX

OKEX

GHSTUSD-INDEX

GATE IO

GLMRUSD-INDEX

GLMR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GLMRUSD-INDEX

BINANCE

GLMRUSD-INDEX

OKEX

GLMRUSD-INDEX

GATE IO

GLMRUSD-INDEX

HUOBI

GLMUSD-INDEX

GLM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GLMUSD-INDEX

OKEX

GLMUSD-INDEX

COINBASEPRO

GLMUSD-INDEX

GATE IO

GLMUSD-INDEX

HUOBI

GMTUSD-INDEX

BINANCE

GMTUSD-INDEX

OKEX

GMTUSD-INDEX

GATE IO

GMTUSD-INDEX

HUOBI

GMTUSD-INDEX

COINBASEPRO

GMXUSD-INDEX

GMX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GMXUSD-INDEX

BINANCE

GMXUSD-INDEX

HUOBI

GMXUSD-INDEX

GATE IO

GODSUSD-INDEX

GODS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GODSUSD-INDEX

OKEX

GODSUSD-INDEX

COINBASEPRO

GODSUSD-INDEX

HUOBI

GRTUSD-INDEX

GRT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GRTUSD-INDEX

BINANCE

GRTUSD-INDEX

COINBASEPRO

GRTUSD-INDEX

OKEX

GRTUSD-INDEX

BINANCE US

GTCUSD-INDEX

GTC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

GTCUSD-INDEX

BINANCE

GTCUSD-INDEX

COINBASEPRO

GTCUSD-INDEX

GATE IO

GTCUSD-INDEX

BINANCE US

HBARUSD-INDEX

HBAR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HBARUSD-INDEX

BINANCE

HBARUSD-INDEX

HUOBI

HBARUSD-INDEX

OKEX

HBARUSD-INDEX

GATE IO

HEROUSD-INDEX

HERO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HEROUSD-INDEX

GATE IO

HIGHUSD-INDEX

HIGH_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HIGHUSD-INDEX

BINANCE

HIGHUSD-INDEX

COINBASEPRO

HIGHUSD-INDEX

GATE IO

HNTUSD-INDEX

HNT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HNTUSD-INDEX

BINANCE US

HNTUSD-INDEX

GATE IO

HODUSD-INDEX

HOD_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HODUSD-INDEX

GATE IO

HOTUSD-INDEX

HOT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

HOTUSD-INDEX

BINANCE

HOTUSD-INDEX

GATE IO

HOTUSD-INDEX

HUOBI

ICPUSD-INDEX

ICP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ICPUSD-INDEX

BINANCE

ICPUSD-INDEX

COINBASEPRO

ICPUSD-INDEX

OKEX

ICPUSD-INDEX

GATE IO

ICXUSD-INDEX

ICX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ICXUSD-INDEX

BINANCE

ICXUSD-INDEX

OKEX

ICXUSD-INDEX

KRAKEN

ICXUSD-INDEX

HUOBI

ILVUSD-INDEX

ILV_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ILVUSD-INDEX

BINANCE

ILVUSD-INDEX

OKEX

ILVUSD-INDEX

COINBASEPRO

ILVUSD-INDEX

GATE IO

IMXUSD-INDEX

IMX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

IMXUSD-INDEX

BINANCE

IMXUSD-INDEX

OKEX

IMXUSD-INDEX

HUOBI

IMXUSD-INDEX

COINBASEPRO

INJUSD-INDEX

INJ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

INJUSD-INDEX

BINANCE

INJUSD-INDEX

GATE IO

INJUSD-INDEX

COINBASEPRO

INJUSD-INDEX

HUOBI

IOTXUSD-INDEX

IOTX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

IOTXUSD-INDEX

BINANCE

IOTXUSD-INDEX

COINBASEPRO

IOTXUSD-INDEX

GATE IO

IOTXUSD-INDEX

HUOBI

IQUSD-INDEX

IQ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

IQUSD-INDEX

OKEX

JASMYUSD-INDEX

JASMY_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

JASMYUSD-INDEX

BINANCE

JASMYUSD-INDEX

GATE IO

JASMYUSD-INDEX

COINBASEPRO

JASMYUSD-INDEX

HUOBI

JOEUSD-INDEX

JOE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

JOEUSD-INDEX

BINANCE

JOEUSD-INDEX

OKEX

JOEUSD-INDEX

GATE IO

KAVAUSD-INDEX

KAVA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KAVAUSD-INDEX

BINANCE

KAVAUSD-INDEX

KRAKEN

KAVAUSD-INDEX

HUOBI

KAVAUSD-INDEX

GATE IO

KLAYUSD-INDEX

KLAY_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KLAYUSD-INDEX

BINANCE

KLAYUSD-INDEX

OKEX

KLAYUSD-INDEX

HUOBI

KLAYUSD-INDEX

GATE IO

KNCUSD-INDEX

KNC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KNCUSD-INDEX

BINANCE

KNCUSD-INDEX

OKEX

KNCUSD-INDEX

COINBASEPRO

KNCUSD-INDEX

BINANCE US

KP3RUSD-INDEX

KP3R_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KP3RUSD-INDEX

BINANCE

KP3RUSD-INDEX

OKEX

KP3RUSD-INDEX

GATE IO

KP3RUSD-INDEX

KRAKEN

KRLUSD-INDEX

KRL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KRLUSD-INDEX

COINBASEPRO

KRLUSD-INDEX

GATE IO

KSMUSD-INDEX

KSM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

KSMUSD-INDEX

BINANCE

KSMUSD-INDEX

OKEX

KSMUSD-INDEX

KRAKEN

KSMUSD-INDEX

GATE IO

LDOUSD-INDEX

LDO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LDOUSD-INDEX

BINANCE

LDOUSD-INDEX

OKEX

LDOUSD-INDEX

GATE IO

LDOUSD-INDEX

KRAKEN

LINKUSD-INDEX

LINK_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LINKUSD-INDEX

BINANCE

LINKUSD-INDEX

COINBASEPRO

LINKUSD-INDEX

OKEX

LINKUSD-INDEX

HUOBI

LOKAUSD-INDEX

LOKA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LOKAUSD-INDEX

BINANCE

LOKAUSD-INDEX

COINBASEPRO

LOKAUSD-INDEX

HUOBI

LOKAUSD-INDEX

GATE IO

LPTUSD-INDEX

LPT_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

LPTUSD-INDEX

BINANCE

LPTUSD-INDEX

OKEX

LPTUSD-INDEX

COINBASEPRO

LPTUSD-INDEX

GATE IO

LRCUSD-INDEX

LRC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LRCUSD-INDEX

BINANCE

LRCUSD-INDEX

OKEX

LRCUSD-INDEX

COINBASEPRO

LRCUSD-INDEX

HUOBI

LSKUSD-INDEX

LSK_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LSKUSD-INDEX

BINANCE

LSKUSD-INDEX

OKEX

LSKUSD-INDEX

KRAKEN

LSKUSD-INDEX

GATE IO

LTCUSD-INDEX

LTC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

LTCUSD-INDEX

BINANCE

LTCUSD-INDEX

OKEX

LTCUSD-INDEX

COINBASEPRO

LTCUSD-INDEX

HUOBI

LUNA2USD-INDEX

LUNA2_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

LUNA2USD-INDEX

KRAKEN

LUNA2USD-INDEX

BITFINEX

LUNCUSD-INDEX

LUNC_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

LUNCUSD-INDEX

BINANCE

LUNCUSD-INDEX

GATE IO

LUNCUSD-INDEX

OKEX

LUNCUSD-INDEX

HUOBI

MANAUSD-INDEX

MANA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MANAUSD-INDEX

BINANCE

MANAUSD-INDEX

OKEX

MANAUSD-INDEX

COINBASEPRO

MANAUSD-INDEX

HUOBI

MASKUSD-INDEX

MASK_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MASKUSD-INDEX

BINANCE

MASKUSD-INDEX

OKEX

MASKUSD-INDEX

COINBASEPRO

MASKUSD-INDEX

HUOBI

MATICUSD-INDEX

MATIC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MATICUSD-INDEX

BINANCE

MATICUSD-INDEX

COINBASEPRO

MATICUSD-INDEX

OKEX

MATICUSD-INDEX

HUOBI

MBLUSD-INDEX

MBL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MBLUSD-INDEX

BINANCE

MBLUSD-INDEX

GATE IO

MBLUSD-INDEX

HUOBI

MCUSD-INDEX

MC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MCUSD-INDEX

BINANCE

MCUSD-INDEX

GATE IO

MCUSD-INDEX

HUOBI

MCUSD-INDEX

KRAKEN

MDTUSD-INDEX

MDT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MDTUSD-INDEX

BINANCE

MDTUSD-INDEX

OKEX

MDTUSD-INDEX

COINBASEPRO

MDTUSD-INDEX

GATE IO

METISUSD-INDEX

METIS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

METISUSD-INDEX

HUOBI

METISUSD-INDEX

GATE IO

METISUSD-INDEX

OKEX

METISUSD-INDEX

COINBASEPRO

MINAUSD-INDEX

MINA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MINAUSD-INDEX

BINANCE

MINAUSD-INDEX

OKEX

MINAUSD-INDEX

HUOBI

MINAUSD-INDEX

COINBASEPRO

MKRUSD-INDEX

MKR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MKRUSD-INDEX

BINANCE

MKRUSD-INDEX

COINBASEPRO

MKRUSD-INDEX

OKEX

MKRUSD-INDEX

BINANCE US

MLNUSD-INDEX

MLN_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

MLNUSD-INDEX

BINANCE

MLNUSD-INDEX

COINBASEPRO

MLNUSD-INDEX

OKEX

MLNUSD-INDEX

HUOBI

MMFUSD-INDEX

MMF_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

MOVRUSD-INDEX

MOVR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MOVRUSD-INDEX

BINANCE

MOVRUSD-INDEX

OKEX

MOVRUSD-INDEX

GATE IO

MOVRUSD-INDEX

KRAKEN

MTDUSD-INDEX

MTD_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

MTDUSD-INDEX

GATE IO

MULTIUSD-INDEX

MULTI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MULTIUSD-INDEX

BINANCE

MULTIUSD-INDEX

HUOBI

MULTIUSD-INDEX

GATE IO

MULTIUSD-INDEX

KRAKEN

MXCUSD-INDEX

MXC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

MXCUSD-INDEX

OKEX

MXCUSD-INDEX

GATE IO

MXCUSD-INDEX

HUOBI

MXCUSD-INDEX

COINBASEPRO

NEARUSD-INDEX

NEAR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

NEARUSD-INDEX

BINANCE

NEARUSD-INDEX

OKEX

NEARUSD-INDEX

GATE IO

NEARUSD-INDEX

HUOBI

NEOUSD-INDEX

NEO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

NEOUSD-INDEX

BINANCE

NEOUSD-INDEX

OKEX

NEOUSD-INDEX

HUOBI

NEOUSD-INDEX

BITFINEX

NKNUSD-INDEX

NKN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

NKNUSD-INDEX

BINANCE

NKNUSD-INDEX

COINBASEPRO

NKNUSD-INDEX

HUOBI

NKNUSD-INDEX

GATE IO

NMRUSD-INDEX

NMR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

NMRUSD-INDEX

BINANCE

NMRUSD-INDEX

OKEX

NMRUSD-INDEX

COINBASEPRO

NMRUSD-INDEX

BINANCE US

OCEANUSD-INDEX

OCEAN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OCEANUSD-INDEX

BINANCE

OCEANUSD-INDEX

GATE IO

OCEANUSD-INDEX

COINBASEPRO

OCEANUSD-INDEX

KRAKEN

OGNUSD-INDEX

OGN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OGNUSD-INDEX

BINANCE

OGNUSD-INDEX

COINBASEPRO

OGNUSD-INDEX

HUOBI

OGNUSD-INDEX

BINANCE US

OLEUSD-INDEX

OLE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OLEUSD-INDEX

GATE IO

OMGUSD-INDEX

OMG_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OMGUSD-INDEX

BINANCE

OMGUSD-INDEX

OKEX

OMGUSD-INDEX

COINBASEPRO

OMGUSD-INDEX

HUOBI

ONEUSD-INDEX

ONE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ONEUSD-INDEX

BINANCE

ONEUSD-INDEX

OKEX

ONEUSD-INDEX

BINANCE US

ONEUSD-INDEX

HUOBI

ONTUSD-INDEX

ONT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ONTUSD-INDEX

BINANCE

ONTUSD-INDEX

OKEX

ONTUSD-INDEX

GATE IO

ONTUSD-INDEX

HUOBI

OPUSD-INDEX

OP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OPUSD-INDEX

BINANCE

OPUSD-INDEX

OKEX

OPUSD-INDEX

GATE IO

OPUSD-INDEX

COINBASEPRO

OXTUSD-INDEX

OXT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

OXTUSD-INDEX

BINANCE

OXTUSD-INDEX

COINBASEPRO

OXTUSD-INDEX

BINANCE US

OXTUSD-INDEX

KRAKEN

PAXGUSD-INDEX

PAXG_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PAXGUSD-INDEX

BINANCE

PAXGUSD-INDEX

KRAKEN

PAXGUSD-INDEX

GEMINI

PAXGUSD-INDEX

BINANCE US

PAXUSD-INDEX

COINBASEPRO

PAXUSD-INDEX

BITFINEX

PENDLEUSD-INDEX

PENDLE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PENDLEUSD-INDEX

GATE IO

PERPUSD-INDEX

PERP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PERPUSD-INDEX

BINANCE

PERPUSD-INDEX

OKEX

PERPUSD-INDEX

COINBASEPRO

PERPUSD-INDEX

GATE IO

PLAUSD-INDEX

PLA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PLAUSD-INDEX

BINANCE

PLAUSD-INDEX

COINBASEPRO

PLAUSD-INDEX

HUOBI

PLAUSD-INDEX

GATE IO

POLSUSD-INDEX

POLS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

POLSUSD-INDEX

BINANCE

POLSUSD-INDEX

OKEX

POLSUSD-INDEX

COINBASEPRO

POLSUSD-INDEX

GATE IO

POLYXUSD-INDEX

BINANCE

POLYXUSD-INDEX

HUOBI

POLYXUSD-INDEX

BINANCE US

PONDUSD-INDEX

POND_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PONDUSD-INDEX

BINANCE

PONDUSD-INDEX

COINBASEPRO

PONDUSD-INDEX

GATE IO

PONDUSD-INDEX

HUOBI

POWRUSD-INDEX

POWR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

POWRUSD-INDEX

BINANCE

POWRUSD-INDEX

COINBASEPRO

POWRUSD-INDEX

GATE IO

POWRUSD-INDEX

KRAKEN

PRQUSD-INDEX

PRQ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PRQUSD-INDEX

COINBASEPRO

PRQUSD-INDEX

GATE IO

PRQUSD-INDEX

HUOBI

PRQUSD-INDEX

OKEX

PYRUSD-INDEX

PYR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

PYRUSD-INDEX

BINANCE

PYRUSD-INDEX

GATE IO

PYRUSD-INDEX

HUOBI

QIUSD-INDEX

QI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

QIUSD-INDEX

BINANCE

QIUSD-INDEX

GATE IO

QNTUSD-INDEX

QNT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

QNTUSD-INDEX

BINANCE

QNTUSD-INDEX

COINBASEPRO

QNTUSD-INDEX

KRAKEN

QNTUSD-INDEX

GATE IO

QRDOUSD-INDEX

QRDO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

QRDOUSD-INDEX

GATE IO

QRDOUSD-INDEX

GEMINI

QRDOUSD-INDEX

BITFINEX

QRDOUSD-INDEX

HUOBI

QTUMUSD-INDEX

QTUM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

QTUMUSD-INDEX

BINANCE

QTUMUSD-INDEX

OKEX

QTUMUSD-INDEX

HUOBI

QTUMUSD-INDEX

GATE IO

QUICKUSD-INDEX

QUICK_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

QUICKUSD-INDEX

BINANCE

QUICKUSD-INDEX

COINBASEPRO

QUICKUSD-INDEX

GATE IO

RADARUSD-INDEX

RADAR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RADARUSD-INDEX

HUOBI

RADUSD-INDEX

RAD_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RADUSD-INDEX

BINANCE

RADUSD-INDEX

COINBASEPRO

RADUSD-INDEX

GATE IO

RADUSD-INDEX

HUOBI

RAREUSD-INDEX

RARE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RAREUSD-INDEX

BINANCE

RAREUSD-INDEX

COINBASEPRO

RAREUSD-INDEX

GATE IO

RAREUSD-INDEX

BINANCE US

RARIUSD-INDEX

RARI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RARIUSD-INDEX

COINBASEPRO

RARIUSD-INDEX

GATE IO

RARIUSD-INDEX

KRAKEN

RAYUSD-INDEX

RAY_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RAYUSD-INDEX

BINANCE

RAYUSD-INDEX

OKEX

RAYUSD-INDEX

GATE IO

RAYUSD-INDEX

KRAKEN

REEFUSD-INDEX

REEF_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

REEFUSD-INDEX

BINANCE

REEFUSD-INDEX

GATE IO

REEFUSD-INDEX

HUOBI

REEFUSD-INDEX

BINANCE US

RENUSD-INDEX

REN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RENUSD-INDEX

BINANCE

RENUSD-INDEX

OKEX

RENUSD-INDEX

COINBASEPRO

RENUSD-INDEX

HUOBI

REPUSD-INDEX

REP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

REPUSD-INDEX

BINANCE

REPUSD-INDEX

OKEX

REPUSD-INDEX

COINBASEPRO

REPUSD-INDEX

BINANCE US

REQUSD-INDEX

REQ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

REQUSD-INDEX

BINANCE

REQUSD-INDEX

COINBASEPRO

REQUSD-INDEX

GATE IO

REQUSD-INDEX

HUOBI

RLCUSD-INDEX

RLC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RLCUSD-INDEX

BINANCE

RLCUSD-INDEX

HUOBI

RLCUSD-INDEX

COINBASEPRO

RLCUSD-INDEX

GATE IO

RLYUSD-INDEX

RLY_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RLYUSD-INDEX

COINBASEPRO

RLYUSD-INDEX

GATE IO

RLYUSD-INDEX

GEMINI

RLYUSD-INDEX

HUOBI

RNDRUSD-INDEX

RNDR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RNDRUSD-INDEX

BINANCE

RNDRUSD-INDEX

GATE IO

RNDRUSD-INDEX

HUOBI

RNDRUSD-INDEX

COINBASEPRO

RSRUSD-INDEX

RSR_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RSRUSD-INDEX

BINANCE

RSRUSD-INDEX

OKEX

RSRUSD-INDEX

GATE IO

RSRUSD-INDEX

HUOBI

RUNEUSD-INDEX

RUNE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

RUNEUSD-INDEX

BINANCE

RUNEUSD-INDEX

GATE IO

RUNEUSD-INDEX

KRAKEN

RVNUSD-INDEX

BINANCE

RVNUSD-INDEX

OKEX

RVNUSD-INDEX

GATE IO

RVNUSD-INDEX

BINANCE US

RVNUSD-INDEX

HUOBI

SANDUSD-INDEX

SAND_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SANDUSD-INDEX

BINANCE

SANDUSD-INDEX

OKEX

SANDUSD-INDEX

HUOBI

SANDUSD-INDEX

GATE IO

SCUSD-INDEX

SC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SCUSD-INDEX

BINANCE

SCUSD-INDEX

OKEX

SCUSD-INDEX

KRAKEN

SCUSD-INDEX

HUOBI

SDNUSD-INDEX

SDN_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SDNUSD-INDEX

GATE IO

SDNUSD-INDEX

HUOBI

SDNUSD-INDEX

KRAKEN

SHIBUSD-INDEX

SHIB_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SHIBUSD-INDEX

BINANCE

SHIBUSD-INDEX

COINBASEPRO

SHIBUSD-INDEX

OKEX

SHIBUSD-INDEX

GATE IO

SKLUSD-INDEX

SKL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SKLUSD-INDEX

BINANCE

SKLUSD-INDEX

COINBASEPRO

SKLUSD-INDEX

HUOBI

SKLUSD-INDEX

GATE IO

SLPUSD-INDEX

SLP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SLPUSD-INDEX

BINANCE

SLPUSD-INDEX

GATE IO

SLPUSD-INDEX

OKEX

SLPUSD-INDEX

BINANCE US

SNTUSD-INDEX

SNT_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SNTUSD-INDEX

OKEX

SNTUSD-INDEX

COINBASEPRO

SNTUSD-INDEX

HUOBI

SNTUSD-INDEX

GATE IO

SNXUSD-INDEX

SNX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SNXUSD-INDEX

BINANCE

SNXUSD-INDEX

OKEX

SNXUSD-INDEX

COINBASEPRO

SNXUSD-INDEX

HUOBI

SOLUSD-INDEX

SOL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SOLUSD-INDEX

BINANCE

SOLUSD-INDEX

COINBASEPRO

SOLUSD-INDEX

OKEX

SOLUSD-INDEX

KRAKEN

SPELLUSD-INDEX

SPELL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SPELLUSD-INDEX

BINANCE

SPELLUSD-INDEX

COINBASEPRO

SPELLUSD-INDEX

OKEX

SPELLUSD-INDEX

GATE IO

SPSUSD-INDEX

SPS_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SPSUSD-INDEX

HUOBI

SPSUSD-INDEX

GATE IO

SRMUSD-INDEX

SRM_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

SRMUSD-INDEX

BINANCE

SRMUSD-INDEX

OKEX

SRMUSD-INDEX

GATE IO

SRMUSD-INDEX

HUOBI

STORJUSD-INDEX

STORJ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

STORJUSD-INDEX

BINANCE

STORJUSD-INDEX

OKEX

STORJUSD-INDEX

COINBASEPRO

STORJUSD-INDEX

HUOBI

STRAXUSD-INDEX

STRAX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

STRAXUSD-INDEX

BINANCE

STRAXUSD-INDEX

GATE IO

STXUSD-INDEX

STX_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

STXUSD-INDEX

OKEX

STXUSD-INDEX

GATE IO

STXUSD-INDEX

BINANCE

STXUSD-INDEX

COINBASEPRO

SUPERUSD-INDEX

SUPER_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SUPERUSD-INDEX

BINANCE

SUPERUSD-INDEX

COINBASEPRO

SUPERUSD-INDEX

GATE IO

SUPERUSD-INDEX

HUOBI

SUSHIUSD-INDEX

SUSHI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

SUSHIUSD-INDEX

BINANCE

SUSHIUSD-INDEX

OKEX

SUSHIUSD-INDEX

COINBASEPRO

SUSHIUSD-INDEX

GATE IO

SWEATUSD-INDEX

OKEX

SWEATUSD-INDEX

HUOBI

SWEATUSD-INDEX

GATE IO

SWEATUSD-INDEX

BITFINEX

TFUELUSD-INDEX

TFUEL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

TFUELUSD-INDEX

BINANCE

TFUELUSD-INDEX

GATE IO

TFUELUSD-INDEX

BINANCE US

THETAUSD-INDEX

THETA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

THETAUSD-INDEX

BINANCE

THETAUSD-INDEX

OKEX

THETAUSD-INDEX

HUOBI

THETAUSD-INDEX

GATE IO

TONICUSD-INDEX

TONIC_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

TRBUSD-INDEX

TRB_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

TRBUSD-INDEX

BINANCE

TRBUSD-INDEX

OKEX

TRBUSD-INDEX

COINBASEPRO

TRBUSD-INDEX

HUOBI

TRIBEUSD-INDEX

TRIBE_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

TRIBEUSD-INDEX

BINANCE

TRIBEUSD-INDEX

COINBASEPRO

TRIBEUSD-INDEX

GATE IO

TRIBEUSD-INDEX

HUOBI

TRUUSD-INDEX

TRU_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

TRUUSD-INDEX

BINANCE

TRUUSD-INDEX

COINBASEPRO

TRUUSD-INDEX

GATE IO

TRUUSD-INDEX

GEMINI

TUSD-INDEX

T_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

TUSD-INDEX

BINANCE

TUSD-INDEX

BINANCE US

TUSD-INDEX

HUOBI

TUSD-INDEX

GATE IO

TUSDUSD-INDEX

HUOBI

TUSDUSD-INDEX

BINANCE US

UMAUSD-INDEX

UMA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

UMAUSD-INDEX

BINANCE

UMAUSD-INDEX

OKEX

UMAUSD-INDEX

COINBASEPRO

UMAUSD-INDEX

HUOBI

UNFIUSD-INDEX

UNFI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

UNFIUSD-INDEX

BINANCE

UNFIUSD-INDEX

COINBASEPRO

UNFIUSD-INDEX

HUOBI

UNFIUSD-INDEX

GATE IO

UNIUSD-INDEX

UNI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

UNIUSD-INDEX

BINANCE

UNIUSD-INDEX

OKEX

UNIUSD-INDEX

COINBASEPRO

UNIUSD-INDEX

GATE IO

USDCUSD-INDEX

HUOBI

USDCUSD-INDEX

KRAKEN

USDCUSD-INDEX

OKEX

USDCUSD-INDEX

GEMINI

USDCUSD-INDEX

BINANCE US

USDTUSD-INDEX

KRAKEN

USDTUSD-INDEX

COINBASEPRO

USDTUSD-INDEX

BITFINEX

USDTUSD-INDEX

GATE IO

USDTUSD-INDEX

BINANCE US

VELOUSD-INDEX

VELO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

VELOUSD-INDEX

HUOBI

VELOUSD-INDEX

OKEX

VELOUSD-INDEX

GATE IO

VELOUSD-INDEX

BITFINEX

VETUSD-INDEX

VET_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

VETUSD-INDEX

BINANCE

VETUSD-INDEX

BINANCE US

VETUSD-INDEX

HUOBI

VETUSD-INDEX

GATE IO

VOXELUSD-INDEX

VOXEL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

VOXELUSD-INDEX

BINANCE

VOXELUSD-INDEX

GATE IO

VOXELUSD-INDEX

HUOBI

VOXELUSD-INDEX

BINANCE US

VRAUSD-INDEX

VRA_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

VRAUSD-INDEX

GATE IO

VRAUSD-INDEX

HUOBI

VRAUSD-INDEX

OKEX

VRAUSD-INDEX

BITFINEX

VTHOUSD-INDEX

VTHO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

VTHOUSD-INDEX

BINANCE

VTHOUSD-INDEX

BINANCE US

VTHOUSD-INDEX

GATE IO

VVSUSD-INDEX

VVS_USD

CRYPTO.COM EXCHANGE

VVSUSD-INDEX

HUOBI

VVSUSD-INDEX

GATE IO

WAVESUSD-INDEX

WAVES_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

WAVESUSD-INDEX

BINANCE

WAVESUSD-INDEX

OKEX

WAVESUSD-INDEX

GATE IO

WAVESUSD-INDEX

HUOBI

WAXPUSD-INDEX

WAXP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

WAXPUSD-INDEX

BINANCE

WAXPUSD-INDEX

OKEX

WAXPUSD-INDEX

GATE IO

WAXPUSD-INDEX

HUOBI

WBTCUSD-INDEX

WBTC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

WBTCUSD-INDEX

OKEX

WBTCUSD-INDEX

COINBASEPRO

WBTCUSD-INDEX

KRAKEN

WBTCUSD-INDEX

GATE IO

WEMIXUSD-INDEX

WEMIX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

WEMIXUSD-INDEX

GATE IO

WEMIXUSD-INDEX

OKEX

WEMIXUSD-INDEX

HUOBI

WOOUSD-INDEX

WOO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

WOOUSD-INDEX

BINANCE

WOOUSD-INDEX

OKEX

WOOUSD-INDEX

GATE IO

WOOUSD-INDEX

HUOBI

XLMUSD-INDEX

XLM_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

XLMUSD-INDEX

COINBASEPRO

XLMUSD-INDEX

BINANCE

XLMUSD-INDEX

OKEX

XLMUSD-INDEX

HUOBI

XNOUSD-INDEX

XNO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

XNOUSD-INDEX

HUOBI

XNOUSD-INDEX

OKEX

XNOUSD-INDEX

BINANCE

XNOUSD-INDEX

BINANCE US

XRPUSD-INDEX

XRP_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

XRPUSD-INDEX

BINANCE

XRPUSD-INDEX

OKEX

XRPUSD-INDEX

HUOBI

XRPUSD-INDEX

GATE IO

XTZUSD-INDEX

XTZ_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

XTZUSD-INDEX

BINANCE

XTZUSD-INDEX

COINBASEPRO

XTZUSD-INDEX

OKEX

XTZUSD-INDEX

HUOBI

XYOUSD-INDEX

XYO_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

XYOUSD-INDEX

COINBASEPRO

XYOUSD-INDEX

GATE IO

XYOUSD-INDEX

HUOBI

YFIUSD-INDEX

YFI_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

YFIUSD-INDEX

BINANCE

YFIUSD-INDEX

COINBASEPRO

YFIUSD-INDEX

OKEX

YFIUSD-INDEX

HUOBI

YGGUSD-INDEX

YGG_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

YGGUSD-INDEX

BINANCE

YGGUSD-INDEX

OKEX

YGGUSD-INDEX

GATE IO

YGGUSD-INDEX

HUOBI

ZBCUSD-INDEX

ZBC_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ZBCUSD-INDEX

OKEX

ZBCUSD-INDEX

HUOBI

ZBCUSD-INDEX

GATE IO

ZBCUSD-INDEX

GEMINI

ZEDUSD-INDEX

ZED_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ZEDUSD-INDEX

HUOBI

ZILUSD-INDEX

ZIL_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ZILUSD-INDEX

BINANCE

ZILUSD-INDEX

OKEX

ZILUSD-INDEX

BINANCE US

ZILUSD-INDEX

HUOBI

ZRXUSD-INDEX

ZRX_USDT

CRYPTO.COM EXCHANGE

ZRXUSD-INDEX

BINANCE

ZRXUSD-INDEX

OKEX

ZRXUSD-INDEX

COINBASEPRO

ZRXUSD-INDEX

HUOBI

是否回答了您的問題?