Przejdź do głównej zawartości
Podręcznik użytkownika Crypto.com App

Jak korzystać z Crypto.com App

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować Crypto.com App na swoim telefonie i jakie są jej funkcje. W każdej sekcji „Spis treści” znajduje się link, który przekieruje Cię bezpośrednio do informacji, których szukasz. Możesz również znaleźć linki do artykułów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć produkty Crypto.com.

Początkowe uwierzytelnianie kodem dostępu

Pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do aplikacji za każdym razem będzie wpisanie hasła. Istnieje też możliwość zalogowania się do aplikacji przy użyciu uwierzytelniania biometrycznego:

Wymagania dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego

Tylko urządzenia spełniające poniższe wymagania dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego (OS) mogą korzystać z Crypto.com App („Dozwolone urządzenie”).

 • Oryginalne urządzenie, bez jailbreaka.

 • System operacyjny urządzenia

 • Android: 8.0 lub nowszy (minimalny obsługiwany Android SDK to 26);

 • iOS: 14 lub nowszy.

Strona główna

Po zalogowaniu będzie to pierwsza strona, na którą trafisz. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje i funkcje potrzebne do rozpoczęcia handlu kryptowalutami. Ulubione kryptowaluty, oznaczone gwiazdką w sekcji „Obserwuj”, będą wyświetlane tutaj dla Twojej wygody.

Popularne tokeny i aktualności

Popularne tokeny znajdują się tuż pod ulubionymi i wskazują najlepsze tokeny pod względem procentowego zysku w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualności Crypto znajduje się tuż pod najlepszymi wynikami, i zapewnia wgląd w nowe aktualizacje na platformie.

Opcje kupna i sprzedaży

Przechodząc do strony głównej, po lewej stronie zobaczysz opcje „Kup” i „Sprzedaj”.

Kup token

Wybranie opcji „Kup” spowoduje wyświetlenie tokenów dostępnych do zakupu. Po wybraniu tokena pojawi się nowa karta umożliwiająca wybór metody zakupu i kwoty.

Po wybraniu metody i kwoty pojawi się ekran potwierdzenia, po którym transakcja musi zostać uwierzytelniona. Po pomyślnym uwierzytelnieniu pojawi się ekran potwierdzenia zakupu.

Sprzedaj token

Wybranie opcji „Sprzedaj” spowoduje wyświetlenie tokenów dostępnych do sprzedaży (lub tych, które masz w swoim portfelu kryptowalutowym). Jeśli jednak saldo jest niewystarczające, zostaniesz poproszony o wybranie innej kwoty i ponowną próbę. Możesz sprzedać swoje tokeny za gotówkę lub kryptowaluty.

Wpłaty kryptowalut

Kliknięcie przycisku „Transfer” na ekranie głównym otworzy menu wyboru, w którym Wpłata i Wypłata będą dostępne jako opcje. Po wybraniu opcji „Wpłata”wyświetlone zostaną dwie opcje wpłaty - Wpłata kryptowalut i Wpłata fiat.

W przypadku wpłat kryptowalut wybierz monetę, którą chcesz wpłacić, a następnie na ekranie pojawią się szczegóły portfela.

Zainicjowanie wpłaty fiat spowoduje wyświetlenie menu wpłat portfela fiat, w którym zostaniesz poproszony o skonfigurowanie portfela odpowiedniej waluty.

Wypłaty kryptowalut

Możesz łatwo wypłacić swoje aktywa, przechodząc do „Konto", klikając „Portfel kryptowalutowy", wybierając aktywa, które chcesz wypłacić, klikając „Transfer” i wybierając „Wypłać”.

Wybranie opcji „Wypłać” przeniesie Cię do podobnego ekranu, który umożliwia wypłatę aktywów, czy to bezpośrednio w kryptowalutach, czy w walutach fiat. Wybranie opcji Krypto spowoduje wyświetlenie menu. W zależności od tego, które konta są połączone z Crypto.com App, pojawi się więcej opcji, takich jak Defi/Exchange/Inni użytkownicy, jeśli aplikacja może wyświetlać kontakty urządzenia.

Wypłaty na portfele zewnętrzne spowodują wyświetlenie nowej strony, na której portfele zewnętrzne są dodawane i potwierdzane. Wybranie opcji Fiat spowoduje przejście do menu portfela umożliwiającego dokonywanie wypłat. Więcej informacji na temat wpłat i wypłat można znaleźć w tym artykule.

Crypto Pay

Dostęp do tej opcji można łatwo uzyskać po kliknięciu „Pay”, obok opcji „Wpłata” na stronie głównej. Opcja ta umożliwia dokonywanie natychmiastowych płatności na rzecz znajomych lub obsługiwanych sprzedawców.

 • Vouchery - umożliwia zakup voucherów za pomocą kryptowalut.

 • Airtime - umożliwia doładowania Airtime.

 • Skanuj - otwiera kamerę, aby umożliwić skanowanie kodów QR w celu dokonania płatności na rzecz znajomych lub obsługiwanych sprzedawców.

 • Wyślij - wyświetla listę kontaktów, jeśli aplikacja ma uprawnienia do wyświetlania kontaktów. Możesz wysłać środki do każdego, nawet jeśli nie ma konta w aplikacji, co spowoduje, że odbiorca utworzy konto, jeśli to zrobi, kryptowaluta zostanie odebrana, jeśli nie, zostanie zwrócona w ciągu kilku dni.

Konto

Tuż obok zakładki „Start” znajduje się zakładka "Konta". Po przejściu do menu Konta znajdziesz tam wszystkie szczegóły dotyczące kont.

 • Całkowite saldo

  • Tutaj możesz zobaczyć swoje całkowite saldo w portfelu Krypto, Crypto Earn i fiat. Jeśli chcesz, możesz ukryć swoje saldo, klikając ikonę „oka” znajdującą się obok salda.

   Po kliknięciu portfela krypto pojawi się rozwijane menu wyświetlające wszystkie posiadane kryptowaluty w Crypto.com App. Aplikacja wyświetli kwotę posiadaną w danym tokenie oraz procentowe zyski/straty w danym dniu.

To samo, co powyżej, dotyczy wszystkich poniższych pól, z wyjątkiem portfela fiat - tam możesz przechowywać tylko obsługiwaną walutę FIAT swojego portfela FIAT - zależy to od Twojej lokalizacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

 • Dzienne zmiany salda

  • Tuż pod całkowitym saldem znajduje się dzienna zmiana salda w wybranej walucie. Pole to przedstawia zyski lub straty za dany dzień w wybranej walucie. Waha się od zielonego do pomarańczowego, w zależności od tego, czy saldo w danym dniu jest dodatnie (zielony), czy ujemne (pomarańczowy).

 • Przycisk alokacji potfolio

  • W lewym górnym rogu znajduje się przycisk Alokacja portfolio. Tam można zobaczyć całkowitą wartość portfela. Jak jest podzielona między różne monety przedstawione na wykresie kołowym lub jak jest podzielona między produkty Crypto.com, co oznacza — ile wartości portfela jest podzielone między portfel krypto, Exchange, Earn itd.

 • Konwersja krypto pyłu

  • Ta opcja umożliwia konwersję niewielkich sald kryptowalut („Krypto pył”) na CRO. Krypto pył to małe salda kryptowalut poniżej minimalnych limitów handlowych (kupna/sprzedaży). Ten przycisk wyświetli pomarańczową kropkę, jeśli w portfelu kryptowalutowym znajduje się pył.

 • Historia transakcji

  Tutaj możesz zobaczyć historię wszystkich transakcji na koncie, takich jak:

  • Transakcje kryptowalutowe (kupno/sprzedaż/wpłata/wypłata)

  • Nagrody za blokowanie

  • Zakupy CRO

  • Wpłaty Earn itd.

*Możesz także wyeksportować historię transakcji jako plik CSV i zobaczyć poprzednie eksporty.

Menu

Po wejściu do aplikacji znajdziesz Menu w lewym górnym rogu ekranu. Na poniższych zrzutach ekranu można zobaczyć, jakie opcje są dostępne.

*Należy pamiętać, że w niektórych regionach niektóre opcje mogą być nadal niedostępne.

Po wybraniu tego menu zobaczysz poniższe opcje i to, do czego prowadzą (jeśli dotyczy to Twojego regionu):

Handel

 • Portfel Krypto - prowadzi do salda kryptowalut

 • Kurs - prowadzi do listy walut, których ceny można obserwować.

 • Portfel fiat - prowadzi do salda portfela fiat

 • Cykliczne zakupy - prowadzi do opcji ustawienia zakupów cyklicznych

 • Cena docelowa - prowadzi do zleceń z cenami docelowymi

Wydaj

 • Karta - prowadzi do sekcji Karta, w której można znaleźć funkcje karty

 • Pay - prowadzi do opcji Crypto.com Pay

Finanse

 • Supercharger - prowadzi do wydarzenia Supercharger

 • Earn - prowadzi do opcji Crypto.com Earn

Bonus

 • Misje - prowadzi do strony misji

 • Nagrody - prowadzi do strony z nagrodami, na której można zobaczyć wszystkie otrzymane nagrody (polecenia, cashback itp.).

 • Zaproś - prowadzi do strony programu poleceń, na której znajduje się link polecający.

Więcej

 • Crypto.com NFT - prowadzi do platformy Crypto.com NFT

 • Uniwersytet - prowadzi do strony Uniwersytetu

 • Ustawienia - prowadzi do ustawień aplikacji

 • Support - prowadzi do opcji kontaktu z Supportem.

Ustawienia

Po kliknięciu Ustawienia w sekcji Więcej zobaczysz 9 różnych sekcji:

 • Dodaj kod polecający

 • Konto

  • Dane osobowe (tutaj możesz edytować swój telefon i adres e-mail)

  • Wyświetlana waluta (wybierz preferowaną walutę do wyświetlania salda i transakcji, a następnie naciśnij przycisk „Potwierdź”).

  • Język (wybierz preferowany język i naciśnij przycisk „Potwierdź”).

  • StraitsX

  • PayString (Tutaj możesz zarejestrować swój unikalny PayString. Więcej informacji na temat PayString można znaleźć w tym artykule.

  • Proof of Reserves

  • Waluta zwrotów (Crypto.com Pay)

  • Subskrypcje (Crypto.com Pay)

  • Crypto.com DeFi Wallet (rozłączenie)

 • Bezpieczeństwo

  • Włącz Face ID/Touch ID

  • Zmień kod dostępu

  • Otwieranie aplikacji (wybór, czy przy otwieraniu aplikacji ma być wymagane hasło, czy nie, poprzez włączenie/wyłączenie)

  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (tutaj możesz włączyć/wyłączyć 2FA)

  • Urządzenia

   • Zaufane urządzenia

   • Niezaufane urządzenia

  • 24-godzinna blokada wypłat

  • Zezwalaj na śledzenie (włącz/wyłącz)

 • Powiadomienia

  • Zezwalaj na wysyłanie powiadomień (wybierz, czy powiadomienia mają być włączone, czy wyłączone)

  • Rodzaje powiadomień (wybierz rodzaj zdarzeń, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia)

 • Personalizacja aplikacji

  • Strona startowa (do wyboru strona główna lub konta)

  • Odznaki (włącz/wyłącz)

 • Support

  • Centrum pomocy (ta opcja przekierowuje do naszego Centrum pomocy, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o wszystkich naszych produktach).

  • Skontaktuj się z Supportem (skorzystaj z tej opcji aby skontaktować się z naszym Supportem)

 • O aplikacji

  • Opłaty i limity

  • Weryfikacja kanału

  • Oświadczenia dotyczące aktywów kryptowalutowych

  • Regulamin i warunki

   • Crypto.com

   • Karta Visa Crypto.com

  • Polityka prywatności (tutaj możesz przeczytać naszą Politykę prywatności)

  • Ujawnienie ryzyka związanego z emisją pieniądza elektronicznego

  • Status systemu (tutaj możesz zasubskrybować naszą stronę statusu Crypto.com, na której udostępniamy aktualizacje dotyczące wszelkich bieżących problemów).

 • Wyloguj się

 • Wersja Crypto.com App

Kurs

W zakładce Kurs możesz zobaczyć wszystkie kryptowaluty i ich kursy. To łatwy sposób na śledzenie monet, którymi możesz handlować.

Kup walutę

**Pamiętaj, że możesz kupować tylko kryptowaluty, które są obecnie dostępne w Crypto.com App.

Po wybraniu monety wyświetlony zostanie wykres z danymi historycznymi na jej temat z okresu do 6 miesięcy wstecz. Jeśli zdecydujesz się na zakup danej monety, będziesz mieć do wyboru 2 różne opcje:

 • Gotówka

 • Kryptowaluty

Konfigurowanie ulubionych

Możesz ustawić „Ulubione”, wpisując nazwę monety w pasku wyszukiwania i zaznaczając gwiazdkę w prawym górnym rogu.

Tworzenia alertów

Powrót do strony Kurs i kliknięcie dzwonka w prawym górnym rogu poprowadzi Cię przez proces ustawiania alertu dotyczącego wybranej waluty. Możesz wybrać Powiadomienie o cenie docelowej lub Powiadomienie o zmianie procentowej.

Powiadomienia

Po powrocie do strony Kurs, kwadrat w prawym górnym rogu oznacza „Powiadomienia”. Jest to łatwy sposób, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat walut oznaczonych jako ulubione

Karta

Wybierz i złóż wniosek o kartę

Jeśli karta nie została jeszcze wybrana, a środki zablokowane, można ją wybrać, klikając ikonę karty w prawym dolnym rogu strony głównej. Zobaczysz dostępne karty i powiązane z nimi korzyści.

Na przykład po wybraniu karty Royal Indigo pojawią się następujące wymagania:

Aktywuj kartę

Z drugiej strony, jeśli otrzymałeś już swoją kartę, będziesz musiał ją aktywować za pośrednictwem aplikacji. Aby to zrobić, przejdź do menu karty i wybierz opcję Aktywuj kartę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

Po aktywacji karty można nią zarządzać za pośrednictwem aplikacji.

Po otwarciu menu Karty możesz kliknąć prawy górny róg karty, aby wyświetlić dodatkowe informacje o swojej karcie Crypto.com Visa.

Dodatkowo możesz sprawdzić, czy Twoja karta jest aktywna lub czy nie została zamówiona/jest w trakcie dostawy.

Jeśli Twoja karta jest już aktywna, będziesz mógł sprawdzić następujące elementy:

 • Numer PIN karty (w celu otrzymania numeru PIN zostaniesz poproszony o podanie daty urodzenia i kodu dostępu/zalogowanie się biometrią).

 • Opcja zamrożenia karty

 • Numer karty

 • Możesz włączyć opcję Użycie międzynarodowe

 • Pełne szczegóły karty, gdzie można zobaczyć:

  • Typ karty

  • Korzyści z posiadania karty

  • Korzyści z karty

  • Dodatkowe korzyści z blokady (jeśli istnieją)

  • Opłaty za kartę

  • Regulamin i warunki Karty Visa Crypto.com

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule.

Wyświetlenie numeru PIN karty

Po zweryfikowaniu tożsamości wyświetlony zostanie kod PIN. Więcej informacji na temat tych sekcji znajdziesz na poniższych zrzutach ekranu:

Doładowanie

Gdy zdecydujesz się doładować kartę, będziesz miał do wyboru 3 opcje:

 • Portfel krypto

 • Portfel fiat*

 • Karta kredytowa

*Uwaga: aby móc doładować kartę za pomocą portfela fiat, należy posiadać w nim odpowiednią ilość środków przed doładowaniem karty.

Wymień i wyślij

Te dwie opcje umożliwiają wymianę waluty i zaimportowanie kontaktów telefonicznych w celu natychmiastowego rozpoczęcia przesyłania pieniędzy do innych użytkowników.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?